• Hệ thống sơn lót kháng kiềm
  • Hệ thống sơn mịn
  • Hệ thống sơn Bán bóng/Bóng/Siêu bóng
  • Hệ thống sơn Men sứ
  • Hệ thống sơn siêu trắng
  • Hệ thống sơn Chống thấm
  • Hệ thống sơn trang trí: Vân gỗ, Vân đá…
  • Hệ thống sơn đa năng

Ngoài ra Nhà máy sơn 365 sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu riêng của khách hàng.

0936695151
Liên hệ