Toàn bộ sản phẩm của nhà máy Sơn 365 được bảo hành theo thoả thuận, bất kỳ lỗi sản phẩm nào Sơn 365 sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Nội dung chính sách bảo hành Sơn 365 như sau:

Tên  loại sơn Hạng mục bảo hành Thời gian bảo hành Điều kiện bào hành
Sơn Lót chống kiềm cao cấp Bay mầu nhanh, bong tróc, loang mầu do sơn 2-5 năm –    Thợ thi công phải tuân thù theo hướng dẫn sử dụng từng loại sản phẩm in trên bao bì.

–    Khi thi công phải đảm bảo bề mặt khô, sạch,độ ẩm theo tiêu chuẩn.

–   Giữ phiếu bảo hành và đăng ký bảo hành với đại lý

Sơn bóng nội Bay mầu nhanh, bong tróc, loang mầu do sơn 3-10 năm
Sơn bóng ngoại Bay mầu nhanh, bong tróc, loang mầu do sơn 2-5  năm
Sơn mịn nội Bay mầu nhanh, bong tróc, loang mầu do sơn 4 năm
Sơn mịn ngoại Bay mầu nhanh, bong tróc, loang mầu do sơn 3 năm
Sơn  kinh tế Bay mầu nhanh, bong tróc, loang mầu  do sơn 2 năm
Sơn epoxy Bay mầu nhanh, bong tróc loang mầu do sơn, chảy sơn 4 năm
Các loại sơn khác Bay mầu nhanh, bong tróc, loang mầu, các vấn đề do sơn Liên hệ nhà sản xuất để biết

Từ chối bảo hành

  • Thi công không đúng kỹ thuật, không theo quy định của tiêu chuẩn thi công sơn được in trên bao bì,
  • Không sử dụng sản phẩm hoặc sử dụng một phần sản phẩm của Sơn 365.
  • Thi công trên bề mặt không đảm bảo về độ ẩm, thời gian, và pha thêm các chất khác.
  • Không có phiểu báo hành hoặc có nhưng thông tin không đầy đủ, rõ ràng.
  • Các vấn đề lưu ý khác:   Ngay sau khi thi công, xong, khách hàng phải đăng ký ghi phiếu bảo hành với đầy đủ thông tin và gửi cho đại lý bán sơn để chuyển về Nhà máy sơn chủ công trình phải giữ lại phiếu bảo hành và mẫu sơn thi công

Chi tiết xin liên hệ: 0904152121