Chính sách: Thanh toán trước khi chuyển hàng.

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

  • Thanh toán tại Nhà máy cho bộ phận kế toán bán hàng (có phiếu thu đủ chữ ký và con dấu)

  • Thanh toán trực tiếp cho cán bộ/nhân viên của nhà máy khi có đủ phiếu thu/chữ ký/ đóng dấu của nhà máy.

Thanh toán chuyển khoản:

  • –  Chuyển khoản vào số tài khoản được chỉ định có văn bản thông báo.
  • – Khi thanh toán chú ý cần có chứng từ đầy đủ, sau mỗi lần thanh toán Văn phòng kế toán sẽ thông báo cho Quý khách khi nhận được tiền.